Samfunnsansvar

For oss er tillit og ansvar to sider av samme sak. Det er ansvaret vi tar som gir oss tilliten vi lever av. Og med tilliten vi får, følger et ansvar for samfunnet vi er en del av.

Bærekraftsmål
Verden står overfor store utfordringer, og det er vårt felles ansvar å løse dem. Med våre bærekraftsmål forsøker vi å bidra til å skape en fremtid vi kan være stolte av.

Les mer om våre Bærekraftsmål

 

Etiske retningslinjer
Tillit og ansvar står helt sentralt i hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Våre etiske retningslinjer minner oss på hvem vi er.

Last ned våre Etiske retningslinjer

 

Anti-korrupsjon
Hver dag tar vi store og viktige valg på vegne av våre kunder. Gjennom strenge krav til uavhengighet sikrer vi at valgene tas av de rette grunnene.

Last ned våre Retningslinjer mot korrupsjon

 

Sosial dumping
Våre prosjekter gir arbeid til mennesker fra mange land. Gjennom å stille strenge krav til våre underleverandører sikrer vi våre utenlandske kollegaer rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

Last ned våre Retningslinjer mot sosial dumping

 

Åpenhetsloven
For oss er åpenhet en forutsetning for tillit. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger viser vi at vi bryr oss.

Last ned våre Aktsomhetsvurderinger