Våre bærekraftsmål

FN har definert en rekke mål som vil bringe oss nærmere den verden vi ønsker oss. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. I A Bygg har vi bestemt oss for å gjøre dette:

Likestilling
Likestilling handler ikke bare om kjønn. Det handler også om funksjonsevne, religion, etnisitet og seksuell orientering. Gjennom å dyrke mangfold vil vi bidra til et mer inkluderende arbeidsliv og et litt rikere samfunn.

 

Ansvarlig forbruk og produksjon
Jordens ressurser er begrenset. Gjennom å bruke minst mulig, bruke mer av det andre har brukt før oss og gjenvinne det vi ikke lenger trenger, vil vi bidra til at sporene vi setter er minst mulig.

 

Stoppe klimaendringene
Når klimaet endres, endres alt. Gjennom å redusere energibehovet og velge den reneste energien, vil vi senke utslippene fra alle våre prosjekter og slik bidra til å stoppe klimaendringene.

 

Samarbeid for å nå målene
Vi når ikke målene hver for oss, men sammen. Gjennom å samarbeide på tvers av bransjen, dele vår kunnskap og våre erfaringer vil vi bidra til å finne de beste løsningene på de vanskeligste spørsmålene. For ingen av oss er i mål før alle er i mål.