Våre prosjekter

Vi utvikler, bygger og rehabiliterer næringsbygg og boliger. Vi har solid erfaring med flere kontraktsformer; totalentreprise, hovedentreprise, samspillsentreprise og åpen bok/CM.
A Bygg har sentral godkjenning i alle tiltaksklasser.