Hovedkontor for Volvo Maskin Norge

11.800 kvm kombinasjonsbygg i Oslo Logistikkpark Drøbak

For Fabritius bygger A Bygg nytt hovedkontor for Volvo Maskin Norge. Prosjektet omfatter 11.800 kvm kontor, lager, verksted, showroom, undervisningslokaler og testområde.

Logistikk
  • Byggherre Fabritius Gruppen
  • Arkitekt Arkitektene Astrup og Hellern
  • Areal 11.800
  • Prosjekttype Kombinasjon
  • Ferdigstillelse Oktober 2024