Våre løfter

I A Bygg lover vi ikke mer enn vi kan holde. For oss er løfter en invitasjon til tillit og tillit grunnlaget for kvalitet. Derfor gir vi bare tre løfter. Og derfor er de så viktige for oss.

Det beste teamet - hver gang

A Bygg er ingen tradisjonell entreprenørbedrift. Fordi ulike jobber krever ulike mennesker setter vi sammen skreddersydde team for hvert enkelt prosjekt. Fremfor å velge de samme som sist, velger vi de beste vi kan finne. Hver eneste gang.

Løsninger gjennom dialog

Et hvert byggeprosjekt byr på utfordringer. Vi vet at vi vil møte hindringer, og vi vet at vi kanskje vil se dem annerledes enn kunden. Men der andre velger å gjemme seg bak kontrakter velger vi å gå i dialog. Der andre leter etter paragrafer leter vi etter løsninger. For vi har lært at kampene vinnes med kundene. Ikke mot dem.

Et sterkt fagmiljø

Våre ansatte har valgt å jobbe i A Bygg Entreprenør fordi de heller vil ha stor plass i et lite selskap, enn lite plass i et stort selskap. Hos oss får de utfordrende oppgaver fra første dag. De får ansvar og føler seg viktige - fordi de er det. Og fordi de er så viktige, leter vi etter de beste. I A Bygg møter du mennesker som ser på prosjektstyring som en profesjon.