Kontorer for Sivil klareringsmyndighet

Kontorer for Sivil klareringsmyndighet

I Moss sentrum har A Bygg oppført et påbygg på taket av eksisterende bebyggelse. Prosjektet omfatter kontorer med høye krav til sikkerhet og er gjennomført som åpen bok-entreprise for Hemsfosa Samfunnsbygg AS.

  • Byggherre Hemfosa Samfunnsbygg AS
  • Arkitekt Tag Arkitekter
  • Areal 1100 kvm
  • Prosjekttype Kontor
  • Adresse Vogts gate 17, 1532 Moss
  • Enterprise Samspillsentreprise
  • Overlevering August 2018