Kontorer for Sivil klareringsmyndighet

Kontorer for Sivil klareringsmyndighet

For SBB Samfunnsbygg har A Bygg levert et påbygg i Moss sentrum. Prosjektet omfattet 2.000 kvm kontorer med høye krav til sikkerhet, og ble gjennomført som en åpen bok-entreprise.

  • Byggherre Hemfosa Samfunnsbygg AS
  • Arkitekt Tag Arkitekter
  • Areal 1100 kvm
  • Prosjekttype Kontor
  • Adresse Vogts gate 17, 1532 Moss
  • Enterprise Samspillsentreprise
  • Overlevering August 2018