Vogtsgate 17

I Vogts gate 17 i Moss sentrum bygger A Bygg et påbygg for byggerren Hemfosa Samfunnsbygg AS. Prosjektet består av en ny etasje på toppen av allerede eksisterende bygningsmasse. Tilbygget er på rundt 1100 kvm og vil inneholde kontorer for en nyopprettet avdeling for Sivil Klareringsmyndighet.

Kontor
  • Byggherre Hemfosa Samfunnsbygg AS
  • Arkitekt Tag Arkitekter
  • Areal 1100 kvm
  • Prosjekttype Kontor
  • Adresse Vogts gate 17, 1532 Moss
  • Enterprise Samspillsentreprise
  • Ferdigstillelse August 2018