Vetland skole

Et prosjekt for Undervisningsbygg

A Bygg skal sette opp et tilpasset bygg for 20 elever med spesielle behov. Bygget er en utvidelse av Vetland skole, som i dag er en grunnskole for døve og tunghørte elever. Vetland skole er en såkalt tvillingskole med Oppsal skole, som er en ordinær barne- og ungdomsskole i bydelen Østensjø i Oslo. Utvidelsen omfatter et nytt, frittstående bygg som skal tilpasses både elever som er døvblindfødte og elever med multifunksjonsnedsettelser. Bygget er prosjektert ut i fra strenge krav til universell utforming vedrørende lyd, lys og taktilitet. Nybygget blir et passivhus med sedumtak.

Offentlig
  • Byggherre Undervisningsbygg
  • Arkitekt Spinn Arkitekter
  • Areal 2500 kvm
  • Prosjekttype Utvidelse av skolebygg
  • Adresse Vetlandsveien 79, 0685 Oslo
  • Enterprise Totalentreprise
  • Ferdigstillelse Januar 2019